Bus 18´s Venner

Bestyrelse:
Lene Mogensen           leneogper.skagen@gmail.com 98450165
Jens Bay-Nielsen lillyogjens@skagennet.dk 28256278
Per Bay Rasmussen  perbay@gmail.com 30495451
Øvrige medlemmer:
Per Mogensen leneogper.skagen@gmail.com      21415230
Henrik Thomsen             dk9982@gmail.com                      51902828
Svend-Erik Olesen            svend.erik.olesen.49@gmail.com28259125
Niels Christensen              lini.christensen@gmail.com26208914
Peter Martin Diget pmdiget94@gmail.com 50508111
+ ægtefæller