Bus 18´s Venner

Støtteforeningen for Bus 18

 

Bestyrelsen:

Lene Mogensen                  leneogper.skagen@gmail.com          28256278

Jens Bay-Nielsen                 lillyogjens@skagennet.dk                  98450165

Per Bay Rasmussen            perbay@gmail.com                             30495451

 

Øvrige medlemmer:

Per Mogensen                    leneogper.skagen@live.dk                   21415230

Henrik Thomsen og            dk9982@gmail.com                             51902828

Conni Thomsen

Svend-Erik Olesen og         svend.erik.olesen.49@gmail.com        28259125

Anette Andersen

Niels Christensen               lini.christensen@gmail.com                  26208914

og Lisbeth

Christina og Lilli