Ekstraordinær generalforsamling 2015

Støtteforeningen for Bus 18

 

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. november 2015 kl 14.30 i Bussen,

Vesterbyvej 15, 9990  Skagen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 3. Eventuelt

1.

 • Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt på baggrund af formanden Erik Skougaards død den 24. juni 2015. I mangel af formand, bød Henrik således velkommen og agerede som dirigent, suppleret af Per.
 • Bestyrelsen blev orienteret om, at Svend-Erik var den nye mand ”på bussen”.
 • Fremmødt var fra bestyrelsen: Leif Thellefsen og Jens Bay-Nielsen.
 • Øvrige fremmødte: Henrik Thomsen, Per Mogensen, Svend-Erik Olesen, Conni Thomsen, Lene Mogensen og Anette Andersen. Der var enighed om, at varsling af generalforsamlingen var i orden.

2.

 • Som nyt medlem af bestyrelsen blev Lene Mogensen stillet i forslag. Henrik fortalte, at Lene også styrer bussens hjemmeside www.dengamlebus-skagen.dk . Der var ikke andre forslag, og Lene blev valgt. Lene blev derefter foreslået som formand. Der var ikke andre forslag, og Lene blev valgt. Lene takkede for valget og lovede, at få foreningens papirer i organisatorisk orden igen så hurtigt som muligt.

3.

 • En snak om bussens sommersæson. Bussen har i 2015 haft 1201 passagerer fordelt på 73 ture, og den har kørt 1639 km.
 • Lidt om, hvad der skal laves på bussen i vinterhalvåret og lidt om planerne for næste sommersæson.
 • Kaffe med Connis kage og Svend-Eriks klejner. Der var ros!
 • Formanden takkede for god ro og orden og ikke mindst hyggeligt samvær.

 

 • Referent: Lene Mogensen