Generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling den 8.  april 2015

 

Valg af dirigent.

Erik Skougaard blev valgt.

 

Beretning.

Der blev omtalt  den reviderede historie om bussen. Turen med TV 2 Salto. 32 + 19 ture med i alt 936 personer. 10 ture med 194 personer og den nye motor, efter at den originale opgav den  2. okt. 2014.

Der blev endvidere købt 2 nye dæk.

Der blev kørt 2350 km.

Der bliver i 2015 udarbejdet en ny hjemmeside, der laves af Lene og Per. Den hedder www.dengamlebus-skagen.dk

Hele beretningen og historien om bussen medsendt som bilag.

 

Valg af bestyrelses medlemmer.

Jens, Leif og Erik blev genvalgt

 

Indkomne forslag.

Der søges midler fra  bl. a. Skagen Havn.

Der afholdes møder med personer der kan bidrage med oplysninger, der kan bruges i forbindelse med turene.

 

Eventuelt.

Der blev kørt en tur så lyden af den nye motor kunne nydes.

 

Underskrevet:

 

Erik Skougaard

Leif Thellefsen

Jens Bay-Nielsen