Generalforsamling 2016

Støtteforeningen for Bus 18

Generalforsamling tirsdag den 26. april 2016 kl 15.45 i Bussen,

Vesterbyvej 15, 9990  Skagen.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Eventuelt
  1. Jens Bay-Nielsen blev valgt som dirigent, Lene Mogensen som referent. Fremmødt var fra bestyrelsen: Lene Mogensen, Leif Thellefsen og Jens Bay-Nielsen.  Øvrige fremmødte: Henrik Thomsen, Per Mogensen, Svend-Erik Olesen, Conni Thomsen og Anette Andersen. Der var enighed om, at varsling af generalforsamlingen accepteres.

2.

Lene fortalte:

Foreningens papirer er nu er bragt i organisatorisk/forretningsmæssig orden igen efter formandsskifte.

Hjemmesiden er holdt ved lige og opdateret efter behov.

Museet har fået tilskud til Bus 18 fra Spar Nord Fonden på 31.000 kr. En del er allerede brugt til værktøj til garagen, så chaufførerne ikke altid skal have deres eget med hjemmefra.

En lille snak om sæsonen sidste år og om den tilstundende sæson. I år køres der allerede fra 6. juni, og der køres både mandag, onsdag og torsdag kl 11 – er der behov for det, køres der en ekstra tur kl. 13. Desuden er der mulighed for, at bussen kommer til at køre ekstrature for nogle mindre luksus krydstogtsskibe.

Forskellige sponsorforslag: Både chaufførerne og Leif havde nogle ideer, som hver især arbejder videre på.

Svend-Erik har gennemgået og bestået chaufføruddannelsen.

Der er oprettet en chaufførkalender, som alle 3 chauffører kan læse/redigere/tilføje opgaver og meddelelser i.

Herefter fortalte chaufførerne om deres arbejde på bussen i vinterens løb:

Bussens bagende renoveret og utæt vindue tætnet. Et større arbejde end lige forventet, men resultatet tilfredsstillende.

Venstre baghjulsnav skiftet, lejer i begge sider skiftet og nye hjulbolte monteret.

2 bremsekabler skiftet i forende.

Endvidere er der foretaget forbedringsarbejde i selve garagen – isolering m.v.

3.

Jens havde gennemgået vedtægterne og foreslog nogle ændringer. En del af det var sproglige justeringer og andet praktiske ændringer. Ændringerne blev vedtaget, og Jens retter til og rundsender de nye vedtægter.

4.

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

5.

Kaffe med kager.

Formanden takkede for god ro og orden og ikke mindst hyggeligt samvær..

Referent: Lene Mogensen