Generalforsamling 2017

Støtteforeningen for Bus 18

Referat Generalforsamling 

Torsdag den 27. april 2017 kl. 15.00, hvor vi mødtes på Vesterbyvej, og derefter kørte i Bussen til havnen, nærmere bestemt til pier 9, krydstogtkajen, hvor generalforsamlingen blev afholdt.

  1. Valg af dirigent og af referent:

Formanden Lene Mogensen bød velkommen, og fortsatte som dirigent, og Jens Bay-Nielsen (til sin store overraskelse) som referent.

  1. Aflæggelse af beretning:

Lene M. godt suppleret af chaufførerne/mekanikerne, kunne berette om endnu en forrygende sæson-rekord, med 101 kørte ture uden problemer. Og som passagerer havde vi haft 1573 voksne og 124 børn.

Hjemmesiden er løbende blevet opdateret (så også Jens BN kunne følge lidt med).

I år er forenden så blevet renoveret med godt resultat, ligesom bremser med videre er blevet efterset/repareret, så Bussen er helt klar til jubilæumssæsonen. Bussen nyder meget stor velvilje, både fra eksterne samarbejdspartnere og fra Kystmuseet.

Bussens fødselsdag 80 års fødselsdag fejres den 15. maj kl. 10.00 på Kystmuseet, se udsendt program, hjemmesiden og pressen.

Kørsel med Bussen kræver erhvervskort og chaufføruddannelse.

  1. Indkomne forslag: Ingen

 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Lene Mogensen, modtager genvalg, Jens Bay-Nielsen, modtager genvalg, Leif Thellefsen, der er flyttet til Aalborg og modtager derfor ikke genvalg.

Lene M. og Jens BN blev begge genvalgt, og i stedet for Leif T. blev Per Bay Rasmussen foreslået og valgt.

  1. Eventuelt.

Så var det tid til kage og kaffe, og den mere uformelle snak.

Dog lige et par ting til referatet;

Efter-sæsonmødet sidste år, blev af forskellige grunde ikke til noget, men vi aftalte at vi efter de sidste kørsler i uge 42, vil holde en lille udflugt

Torsdag den 26. oktober kl. 13.30.

Med de mange kørsler der er, vil det være godt med endnu en chauffør,

så hold ”øjne og ører åbne” .

Den genvalgte formand takkede de i alt 8 deltagere for god ro og orden, og efter endnu et par bemærkninger, fik vi spist kagen og drukket kaffen, hvorefter vi igen kørte hjem i garagen.

Således erindret og noteret

Jens Bay-Nielsen