Generalforsamling 2018

Støtteforeningen for Bus 18

Referat af Generalforsamling

Onsdag den 25. april 2018 kl. 15.00, i garagen på Vesterbyvej.

  1. Valg af dirigent og af referent:

Formanden Lene Mogensen bød velkommen og fortsatte som dirigent, og Jens Bay-Nielsen som referent.

  1. Aflæggelse af beretning:

Lene M. godt suppleret af chauffører/mekanikerne, kunne berette om endnu en forrygende sæson-rekord, med 136 kørte ture uden problemer. Og som passagerer havde vi haft 2101 voksne og 169 børn i alt 2270 passagerer.

Den store fremgang skyldes dels, at kørslerne startede 1 md. tidligere, og de ca. 150 fødselsdagsgæster i forbindelse med bussens 80 års fødselsdag. Også i år starter kørslerne i maj og fortsætter til og med efterårsferien.

I år er højre side blevet renoveret med udskiftning af beklædning og rep. af træ-skelet (så nu mangler vi ”bare” den anden side til næste år), ligesom gearet og lige ”et par andre småting” er blevet repareret/efterset, så Bussen er helt klar til sæsonen, mangler kun at blive synet, (se evt. Bussens hjemmeside: www.dengamlebus-skagen.dk/reparationer-undervejs).

Vi har i vinter modtaget en donation fra Østifternes Fond på kr. 24.470,- Pengene er brugt på en luft/luft varmepumpe, samt forskelligt værktøj og udstyr, så de frivillige ikke har skullet have så meget af deres eget værktøj med til arbejdsdagene. Varmepumpen har også gjort stor nytte, både for de frivilliges velbefindende, men også for Bussen bl.a. ved maling mv. Vi er taknemmelig for donationen, der blev foreslået af vores gode nabo Carl Brandt og Betina, og som de fleste nok har set kom det både i Nordjysk Stiftstidende og Skagen Onsdag.

I vinter er der også kommet en ny frivillig i garagen nemlig Jens Bay-Nielsen

(som ”praktikant” , har ikke Bus-kørekort).

Desuden har der i garagen været uvurderlig hjælp til pladearbejdet af brødrene Egon og Villy, og også Per fra Ålbæk hjælper med ”dimser”.

Bussen nyder således stor velvilje, både fra eksterne samarbejdspartnere og fra Kystmuseet, så efter dette rekordår kan vi næsten ikke få armene ned !

Al hjælp er velkommen, også gerne som chauffør medhjælp/afløser.

Kørsel med Bussen kræver erhvervskort og chaufføruddannelse.

  1. Indkomne forslag: Ingen

4.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg var: Lene Mogensen, Jens Bay-Nielsen, Per Bay Rasmussen.

Lene M. Jens BN. Per BR. blev alle genvalgt.

 5. Eventuelt.

Så var det tid til Eventuelt med kage og kaffe, og den mere uformelle snak.

Dog lige et par ting til referatet;

Eftersæson-mødet/turen sidste år viste sig at være en god måde at slutte af på, så vi vil gentage turen i år i uge 43 (42). Vi aftaler nærmere senere.

Når/hvis vi igen skulle få midler stillet til rådighed til de frivillige, vil det være praktisk at bruge vores konto, og at få vedtægterne tilpasset til formålet. Jens BN ser på sagen.

Den genvalgte formand takkede deltagerne for god ro og orden, og efter endnu et par bemærkninger, fik vi ”ordnet” kagen og kaffen.

Således erindret og noteret

Jens Bay-Nielsen