Generalforsamling 2020

Støtteforeningen for Bus 18

www.dengamlebus-skagen.dk 

Referat af Generalforsamling 

Onsdag den 10. juni 2020 kl. 14.00, i garagen. 

1. Valg af dirigent og af referant: 

Formanden Lene Mogensen bød velkommen, til de 13 fremmødte, i det nye  velfærdslokale ”Drivers Lounge” og Jens Bay-Nielsen valgtes som referent.

2. Aflæggelse af beretning: 

Lene M. suppleret af chauffører/mekanikerne, kunne berette om en rekord sæson, med 132 kørte ture på i alt 2.441 km. Og som passagerer havde vi  haft 1.744 voksne og 179 børn i alt 1.923 passagerer.  

I år er bagenden blevet renoveret (og igen mindst lige så meget arbejde som  frygtet/forventet) med udskiftning af beklædning og reparation og fornyelse af træ-skelet ligesom ”et par andre småting” er blevet repareret/efterset. Bussen er blevet synet, så vi er helt klar til endnu en sæson. Der er dog nu  kommet en Corona i vejen, så vi må se hvor meget indflydelse det får. 

I vinter er der også kommet en ny frivillig til i garagen, nemlig Peter Martin  Diget, der både arbejder på Bussen, og også vil køre som chauffør.  Velkommen til ! 

Desuden har der i garagen igen været uvurderlig hjælp til pladearbejdet af  brødrene Villy og Egon Meier, og til træarbejdet af skibstømrer Orla  Johansen, også Per fra Ålbæk har hjulpet til. 

Bussen nyder fortsat stor velvilje, både fra eksterne samarbejdspartnere og  fra Kystmuseet. 

Al hjælp er velkommen, også gerne som chauffør medhjælp/afløser. Kørsel med Bussen kræver erhvervskort og chaufføruddannelse.

Side 1 af

Støtteforeningen for Bus 18 www.dengamlebus-skagen.dk 

3. Regnskab: 

En venlig mand havde sponseret kr. 500,- til det gode formål, takker ! 

4. Indkomne Forslag: 

Der var ingen indkomne forslag. 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

På valg var: Lene Mogensen, Jens Bay-Nielsen, Per Bay Rasmussen. Lene M. Jens BN. Per BR. blev alle genvalgt (igen igen igen). 

6. Eventuelt. 

Så var det tid til Eventuelt med kaffe og kage, og den mere uformelle snak. Dog lige et par ting til referatet; 

Henrik H. overbragte en stor tak fra Museet. 

Også en stor tak til formanden Lene M. for ansøgninger, hjemmeside m.m. I år bliver der nye priser til Museet og Bussen: Voksne 150,- og børn 50,- Af hensyn til Corona skal der afsprittes inden og efter hver kørsel. 

Næste vinters projekt bliver udskiftning af ”himlen” og rep. af resten af  gulvet, samt udskiftning af linoleum, + det løse. 

Den genvalgte formand afsluttede med at takke deltagere for god ro og  orden. 

Således erindret og noteret 

Jens Bay-Nielsen

Side 2 af