Referat generalforsamling 2021

Støtteforeningen for Bus 18.

Referat af Generalforsamling

Mandag den 21. juni 2021 kl. 13.00

Ved Lene og Per Mogensen, Solsortevej 36, 9982 Ålbæk

  1. Valg af dirigent og af referent:

Efter en god bid brød, bød formanden Lene Mogensen velkommen i deres ”nye” hus i Ålbæk, til de fremmødte, og Jens Bay-Nielsen valgtes som referent (og dirigent).

  • 2. Aflæggelse af beretning:

Lene M. suppleret af chauffører/mekanikerne, kunne berette om en noget anderledes Corona-sæson 2020. Med start medio juni kørtes med 12 pass. pr. tur, men med nye skærpelser den 22. aug. blev Bussen kørt i garagen.  Vi nåede dog at køre 72 ture på i alt 1.627 km. med 682 voksne og 59 børn   i alt 741 passagerer.

Vinterens arbejder har især drejet sig om lægning af nyt gulv og gulvbelægning, samt opsat nyt loft. Desuden er bagdøren blevet repareret og malet, samt der er lavet div. reparationer og vedligehold.

Nysynet og helt klar kunne Bussen igen begynde endnu en sæson.

Bussen nyder fortsat stor velvilje, både fra eksterne samarbejdspartnere og fra Kystmuseet samt Venneforeningen.

Al hjælp er velkommen, også gerne som chauffør medhjælp/afløser. Kørsel med Bussen kræver erhvervskort og chaufføruddannelse.

I denne nye sæson 2021 startede vi igen med Corona-restriktioner tirsdag den 18. maj, der dog siden er lempet, og vi håber at det snart bliver endnu bedre.

I år køres tirsdag til fredag kl. 10.30 fra Kystmuseet, og evt. igen kl. 13.00, hvis der er mindst 4 passagerer.

Billetter kan også købes via Kystmuseets hjemmeside, men der har været nogle startvanskeligheder, men det skulle snart blive bedre.

Bussen er en del af Kystmuseets fælles brochure, hvor vi kan frygte, at vi

”bliver væk”.

Efterskrift: Bussens egen folder overlever, i helt ny udgave.

Igen i år er Bussen med i en film, denne gang i Hvidstengruppen ll, De Efterladte, med Peter som filmstar. Filmen får premiere til jul, måske vi kan lave en event ud af det (?).

Formanden sluttede med en stor tak til de frivillige, og ”deres” bus.

  • 3. Regnskab:

Intet til referatet (se også p. 4)

  • 4. Indkomne Forslag:

Da vi ikke længere har en bankkonto, skal vedtægterne justeres.

  • 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg var:  Lene Mogensen, Jens Bay-Nielsen, Per Bay Rasmussen. Lene M. Jens BN. Per BR. blev alle (igen) genvalgt.

  • 6. Eventuelt.

Så var det tid til Eventuelt med kaffe og kage, og den mere uformelle snak.

Henrik omdelte og gennemgik et skriv ang. forskellige praktiske forhold.

Den genvalgte formand afsluttede, med at takke deltagere for god ro og orden, og vi takker for ”kost og logi”.

Således erindret og noteret

Jens Bay-Nielsen