Vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen for Bus 18  

 

§ 1.  Navn og hjemsted   

Foreningens navn er: Støtteforeningen for Bus 18.

Kystmuseet Skagen, P. K. Nielsens Vej 10, 9990 Skagen.

 

§ 2.  Formål 

Foreningens formål er at bevare, vedligeholde og drive Bus 18.

Nordjyllands Kystmuseum er ejer af Bus 18.

 

§ 3.  Medlemmer  

Foreningen optager alle med interesse for veteranbusser.

 

§ 4.  Bestyrelse  

Bestyrelsen består af 3valgte medlemmer, der hver vælges for et år, på den årlige generalforsamling.

Nordjyllands Kystmuseum kan desuden udpege et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

 

§ 5.  Generalforsamling  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts/april, og indkaldes med mindst    14 dages varsel.

Generalforsamlingen indvarsles på Bussens hjemmeside;  www.dengamlebus-skagen.dk, samt ved opslag i bussen.

 

§ 6.  Afholdelse af generalforsamling  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

Valg af dirigent og af referent.

Aflæggelse af Beretning.

Indkomne forslag.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.     Eventuelt.

 

§ 7.  Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et flertal af bestyrelsen, eller 5 medlemmer ønsker det.

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

 § 8.  Stemmeret

Alle medlemmer har stemmeret.

 

  § 9.  Foreningsåret

Foreningsåret følger Nordjyllands Kystmuseums år.

 

§ 10. Protokol

Der føres referat for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

§ 11.  Afstemning  

Alle afstemninger skal vedtages med 3/5 af fremmødte medlemmer.

 

.§  12.  Regnskab

Alle kontante midler afleveres til Nordjyllands Kystmuseum, der også afholder alle udgifter.

 

.§  13.  Kontingent 

Der opkræves ikke kontingent.

 

§ 14.  Opløsning af foreningen  

Opløsning af foreningen kræver et flertal af fremmødte medlemmer på en  ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning tilfalder alle aktiver Nordjyllands Kystmuseum.

 

 

Således Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Skagen den 30.5.2012.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 20.3.2013, og den 26.4.2016.